• Wzory zgłoszeń do komisji wyborczych
    Informacje dotyczące rejestracji komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21.10.2018 r.