• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.
  Wyniki głosowania i wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
 • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP w dniu 13 października 2019 r.
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań składów OKW
 • Wykaz zarejestrownych list kandydatów na Posłów i Senatorów RP w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r.
  Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
 • Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
  Wybory ponowne do Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w okręgu wyborczym nr 6 - 31 marca 2019 r.
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji