• Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych
  Wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Popów
 • Zmiany w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Częstochowie - 7 maja 2018 r.
 • Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów
 • Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 28
  Wyniki głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 oraz na kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 68 i nr 69
 • Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych.
  Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej