AKTUALNOŚCI

 • Wytyczne dla Komisji Obwodowych
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o utworzonych komitetach
 • Postanowienie Komisarzy Wyborczych w sprawie zmian w składach TKW
 • Informacje o zarejestrowanych komitetach wyborczych
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o liczbie mieszkańców
 • Zmiany w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych

WYDARZENIA

 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

  Obwiesczenie  Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawach:

  ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2018-2023

  ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego na kadencję 2018-2023

  ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego na kadencję 2018-2023

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KBW W CZĘSTOCHOWIE
 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur

Czas do otwarcia lokali wyborczych

Wybory w dniu 21 października 2018 r.

66 dni
18 godzin 10 minut 42 sekund

Godziny otwarcia lokali: 7:00 - 21:00