AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
 • Raport z konsultacji kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.
 • Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji

WYDARZENIA

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KBW W CZĘSTOCHOWIE
 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie
 • Zespół Szkół w Koniecpolu spotkanie z uczniami

  w dniu 22 lutego 2018 r.

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur