AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
 • Raport z konsultacji kształtu kart do głosowania w wyborach samorządowych 2018 r.
 • Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji

WYDARZENIA

 • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

  Do 15 marca Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Wyniki etapu wojewódzkiego
 • Stanowisko PKW

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur