• Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy w Pilicy w okręgu wyborczym nr 14 zarządzone na dzień 9 października 2016 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz Rady Miasta i Gminy Szczekociny przed upływem kadencji na wniosek mieszkańców
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów
  Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji
 • Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 28
  Wyniki głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 oraz na kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 68 i nr 69
 • Wybory do Sejmu i Senatu RP 2015 r.
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych.
 • Obwieszczenia Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach
  Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej