• Wygaśnięcie mandatu Wójta Gminy Popów
  Zmiany w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Częstochowie - 7 maja 2018 r.
  Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów
  Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 28
 • Wyniki głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 oraz na kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 68 i nr 69
  Informacja o zbędnych i zużytych składnikach majątkowych.
 • Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
  WYBORY SAMORZĄDOWE PRZEPROWADZANE W TRAKCIE KADENCJI 2014-2018