• Postanowienia w sprawie podziału na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
    Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań składów OKW