• Postanowienia Komisarzy Wyborczych dotyczące zmian i uzupełnień w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
    Postanowienia w sprawie podziału na obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib
  • Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań składów OKW