• Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych dotyczące zmian i uzupełnień w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Informacja komisarzy wyborczych w Częstochowie o dodatkowych zgłoszeniach do obwodowych komisji wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie podziału gmin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie odrębnych obwodów głosowania w wyborach do PE 2019
  • Zmiany adresów obwodów głosowania