• Protokół wyników głosowania w rejonie na listy kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego
    Postanowienia Komisarzy Wyborczych dotyczące zmian i uzupełnień w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Komunikat Rejonowej Komisji Wyborczej nr 30 w Częstochowie
  • Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
    Jak zostać kandydatem na członka obwodowej komisji wyborczej?
  • Wybory do Parlamentu Europejskiego zarządzone na dzień 26 maja 2019 r.