• Wybory Uzupełniające do Rady Gminy Ciasna w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 1 marca 2020
    Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Woźnikach w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 18.08.2019r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Popów w okręgu wyborczym nr 2 zarządzone na dzień 24.02.2019r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wręczyca Wielka w okręgu wyborczym nr 11 zarządzone na dzień 10.02.2019r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawonków w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 20.01.2019