• Wyciąg z obwiesczenia Komisarza Wyborczego w Katowicach z dnai 25 października o wynikach wyborów na obszarze województwa śląskiego