• INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych