• Wytyczne dla Komisji Obwodowych
  Mąż zaufania i obserwator społeczny informacje/wzory
 • UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie należności pieniężnych przysługujących członkom komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego
  Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie wzoru zaświadczenia dla męża zaufania
 • Uchwała w sprawie wzorów informacji o terminie wyborów, godzinach głosowania, sposobie głosowania oraz warunkach ważności głosu
  Uchwała PKW w sprawie trybu postępowania dotyczącego podziału jednostek samorządu terytorialnego na okręgi wyborcze
 • Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Informacje o zarejestrowanych komitetach wyborczych
 • Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń członków do terytorialnych komisji wyborczych
  INFORMACJA o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych