• Okręg nr 3 - Informacja z dnia 17 sierpnia 2004 r. o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 marca 2004r.
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 31 maja 2004 r. w sprawie rozwiązania Okręgowej Komisji Wyborczej we Wrocławiu i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 28 marca 2004 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczyposp
 • Okręg nr 3 - Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2004 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowazonych dnia 28 marca 2004 r. w województwie dolnośląskim w okręgu wyborczym nr 3
  Okręg nr 3 - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 29 marca 2004 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 28 marca 2004 r.
 • Okręg nr 3 - Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborcze we Wrocławiu z dnia 2 marca 2004 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w okręgu wyborczym nr 3
  Okręg nr 3 - Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydata na senatora oraz zawiadomień o utworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego i komite
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 16 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Krajowego Antyklerykalnej Partii Postępu "Racja" o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborcze
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia Zarządu Głównego Ruchu Katolicko-Narodowego o zamiarze zgłoszenia kandydata na senatora oraz o powołaniu pełnomocnika wyborczego Komitetu Wyborczego i pełnomocn
 • Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Janusza Korwin-Mikke
  Okręg nr 3 - Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 9 lutego 2004 r. w sprawie przyjęcia zawiadomienia pełnomocnika wyborczego o utworzeniu Komitetu Wyborczego Wyborców Studenta Jacka Bąbki