• Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2010 r. w sprawie rozwiązania okręgowych i obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia w dniu 20 czerwca 2010 r. wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie ważności wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r. w województwie mazowieckim w okręgu wyborczym nr 15, w województwie podkarpackim
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 21 czerwca 2010 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przeprowadzonych w dniu 20 czerwca 2010 r.
  Wykaz komitetów wyborczych, które zarejestrowały kandydatów w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o zamiarze zgłaszania kandydata na senatora w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.
  Informacje o wydatkach z budżetu państwa poniesionych na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 czerwca 2010 r.
 • Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 17 maja 2010 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w okręgach wyborczych, w których w dniu 20 czerwca 2010 r. zostaną przeprowadzone wybory uzupełniające do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
  Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 maja 2010 r. w sprawie przyjęcia zawiadomień o zamiarze zgłoszenia przez komitety wyborcze partii politycznych kandydatów na senatorów oraz zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego wyborców.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 23 kwietnia 2010 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
  Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej