• KOMUNIKAT PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.
    Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r.
  • Wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 lutego 2013 r. dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 21 kwietnia 2013 r. (ZKF-5721-1/13) Warszawa, dnia 22 lutego 2013 r.
    Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 7 stycznia 2014 r. o przyjętych sprawozdaniach finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzonych w dniu 21 kwietnia 2013 r.