• Zmiana w składzie Rady Powiatu w Myszkowie
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Zawierciu
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Myszkowie
  Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Lublińcu
 • Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Krzysztofa Imiołka
  Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Ryszarda Szczuki
 • Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Józefa Błaszczecia
  Zarządzenie zastępcze Wojewody Śląskiego w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Jana Stefana Hanko
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu w Kłobucku