• Wyniki referendów lokalnych przeprowadzonych w toku kadencji 2006-2010
  Terminy referendów lokalnych w kadencji 2006-2010
 • Referendum gminne w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Częstochowy Tadeusza Wrony przed upływem kadencji - 15 listopada 2009 r.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Herby Romana Alojzego Banducha przed upływem kadencji - 15 listopada 2009 r.
 • W dniu 27 sierpnia 2009 r. Obywatelski Komitet Referendalny (inicjator referendum) złożył u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek o wydanie postanowienia o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Czestochowy przed upływem ka
  W dniu 30 lipca 2009 r. Komisarz Wyborczy w Czestochowie został powiadomiony przez Grupę Inicjatywną o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Herby przed upływem kadencji.
 • W dniu 1 lipca 2009 r. Komisarz Wyborczy w Czestochowie został powiadomiony przez Grupę Inicjatywną o zamiarze wystąpienia z inicjatywą przeprowadzenia referendum lokalnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Czestochowy przed upływem kadencji.
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny przed upływem kadencji zarządzone na dzień 8 lutego 2009 r.
 • W dniu 2 grudnia 2008 r. Grupa Inicjatywna Obywatele złożyła u Komisarza Wyborczego w Częstochowie wniosek w sprawie przeprowadzenia referendum lokalnego o odwołanie Burmistrza Miasta I Gminy Szczekociny z funkcji przed upływem kadencji
  Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Dąbrowa Zielona zarządzone na dzień 21 września 2008 r.