• Zmiana w składzie Rady Powiatu w Lublińcu
  Zmiana w składzie Rady Miasta Częstochowy
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Lublińcu
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Zawierciańskiego
 • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zawierciańskiego
  Zmiana w składzie Rady Powiatu Kłobuckiego
 • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Zawierciu
  Zmiana w składzie Rady Powiatu w Myszkowie
 • Zmiana w składzie Rady Miasta Częstochowy
  Zmiany w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i radach powiatów w kadencji 2006-2010