• Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Kłobucka przed upływem kadencji
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Łaz
  • Wyniki referendów lokalnych przeprowadzonych w kadencji 2010-2014
    Inicjatywa referndalna w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol oraz Rady Miejskiej w Koniecpolu przed upływem kadencji
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Zawiercie
    Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Wójta Gminy Rędziny
  • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Gminy i Miasta Koziegłowy oraz Rady Gminy i Miasta Koziegłowy