• Informacja o zasadach prowadzenia gospodarki finansowej komitetów wyborczych oraz obowiązkach pełnomocników finansowych komitetów wyborczych
  Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego wyborców
 • Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego stowarzyszenia
  Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego partii
 • Wzory dokumentów dla zgłoszenia koalicyjnego komitetu wyborczego
  Wzory dokumentów dla zgłoszenia listy kandydatów na radnego
 • Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
  Wzór zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej
 • Wzory dokumentów dla sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
  Wzory dokumentów dla głosowania korespondencyjnego