• Dane o obwodach głosowania
  Cząstkowe wyniki głosowania do SENATU RP w dniu 22 stycznia 2006 roku
 • Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 16 Komitet Wyborczy Partii Inicjatywa RP - KWP Inicjatywa RP
  Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 15 Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej - KW Samoobrona RP
 • Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 14 Komitet Wyborczy Polskiej Konfederacji - Godność i Praca
  Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 12 Komitet Wyborczy Platformy Janusza- Korwin-Mikke - KW Platformy JKM
 • Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 10 Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - Komitet Wyborczy PSL
  Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 9 Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej - KW PPN
 • Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 8 Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP - KW PO
  Cząstkowe wyniki głosowania na Listę Nr 7 Komitet Wyborczy Sojuszu Lewicy Demokratycznej - Komitet Wyborczy SLD