• Podział powiatów i gmin na stałe okręgi wyborcze
    Siedziby i granice obwodów głosowania dla jednostek znajdujących się na terenie działania Delegatury KBW w Częstochowie