Komisarze wyborczy
  • Lidia Maria Dudek

    Komisarz Wyborczy w Częstochowie I

    Agnieszka Jadwiga Pieńkowska-Szekiel

    Komisarz Wyborczy w Częstochowie II