• Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie o obowiązku złożenia sprawozdań finansowych przez Komitety Wyborcze
    Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdań finansowych u Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  • Wzór oświadczenia finansowego komitetu wyborczego