• Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie- wybory w kadencji 2014-2018
  Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r.
 • Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych złożone u Komisarza Wyborczego w Częstochowie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na wniosek w siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 , pokój 203 w godz. 7.30 - 15.00
 • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających i referendach lokalnych w kadencji 2010-2014
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających i referendach lokalnych w kadencji 2006-2010
 • Komunikat Komisarz Wyborczego w Częstochowie dotyczący sprawozdań finansowych.
  Wzór sprawozdania finansowego oraz wydatkach poniesionych na cele referendalne