• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 28 września 2006 r.