• Wykaz Komitetów Wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu u Komisarza Wyborczego w Częstochowie - stan na 5.10.2010
    Wykaz zarejestrowanych kandydatów na Wójtów-Burmistrzów-Prezydentów - stan na 28.10.2010 r.