• Wybory samorządowe - 16 listopada 2014
    Uchwała PKW w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych
  • Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego stowarzyszenia lub organizacji społecznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
    Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie o przyjętych zawiadomieniach o utworzonych komitetach wyborczych