• Zmiana w składzie Rady Powiatu w Częstochowie - 7 maja 2018 r.
    Zmiany w składach rad w toku kadencji 2014-2018 - zestawienie postanowień dotyczących stwierdzenia wygaszeń mandatów oraz wstąpień na wakujący mandat