• Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta Poręba i Rady Miasta Poręba - 10 stycznia 2016 r.
  Referendum gminne w sprawie podziału Gminy Kłobuck - 19 stycznia 2014 r.
 • Inicjatywa referendalna w sprawie odwołania Burmistrza Kłobucka przed upływem kadencji
  Referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny oraz Rady Miasta i Gminy Szczekociny przed upływem kadencji na wniosek mieszkańców
 • Inicjatywa przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Blachowni przed upływem kadencji na wniosek mieszkańców
  AKTY PRAWNE DOTYCZĄCE REFERENDUM
 • WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCE REFERENDUM
  Referendum gminne w sprawie odwołania Wójta Gminy Panki i Rady Gminy Panki przed upływem kadencji - 5 marca 2017 r.