• Wybory ponowne do Rady Gminy Olsztyn - 29 marca 2015 r.
    Wybory przedterminowe wójta gminy Koszęcin zarządzone na dzień 20 marca 2016 r.
  • Wybory przedterminowe wójta gminy Koszęcin zarządzone na dzień 20 marca 2016 r.
    Wybory przedterminowe wójta gminy Herby zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  • Przedterminowe wybory burmistrza Blachowni - 11 października 2009 r.