• Zmiany w składach Rad Gmin bez przeprowadzenia wyborów uzupełniających
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Ogrodzieńcu w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 18 marca 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Koniecpolu w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 10 grudnia 2017 r.
  Powtórzone wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Szczekociny w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 22 października 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy i Miasta Koziegłowy w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 27 sierpnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Ciasna w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Dąbrowa Zielona w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 9 kwietnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Miasta i Gminy Szczekociny w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 2 kwietnia 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 23 kwietnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Poraj w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 8 stycznia 2017 r.