• Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 8 września 2015 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  • Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie- wybory w kadencji 2014-2018
    Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r
  • Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych złożone u Komisarza Wyborczego w Częstochowie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na wniosek w siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 , pokój 205 w godz. 7.30 - 13.00