• Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o udostępnianiu sprawozdań finansowych
 • Uchwała Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie z dnia 8 września 2015 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie
 • Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie- wybory w kadencji 2014-2018
  Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie - wybory do organów jednostek samorządu terytorialnego w 2014 r
 • Wykaz komitetów wyborczych obowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego u Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych złożone u Komisarza Wyborczego w Częstochowie są udostępniane zainteresowanym podmiotom na wniosek w siedzibie Delegatury KBW w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 , pokój 205 w godz. 7.30 - 13.00