• Wyniki etapu szkolnego III edycji konkursu "Wybieram Wybory"

  W etapie szkolnym najlepsze wyniki i klasyfikację do etapu wojewódzkiego uzyskali następujący uczestnicy:

  Lp. Imię i nazwisko uczstnika Nazwa szkoły Liczba uzyskanych punktów
  1 Marta Torbus I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 21
  2 Klaudia Smarzyńska Zespół Szkół Ponadgminazjalnych w Koniepolu 20

   

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

  Konkurs „Wybieram wybory” 2019.

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KBW W CZĘSTOCHOWIE

 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie

 • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

  Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Platforma edukacyjna

  "Wybieram wybory" portal o prawie wyborczym

 • Wyniki etapu szkolnego III edycji konkursu "Wybieram Wybory"

  W etapie szkolnym najlepsze wyniki i klasyfikację do etapu wojewódzkiego uzyskali następujący uczestnicy:

  Lp. Imię i nazwisko uczstnika Nazwa szkoły Liczba uzyskanych punktów
  1 Marta Torbus I L.O. im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie 21
  2 Klaudia Smarzyńska Zespół Szkół Ponadgminazjalnych w Koniepolu 20

   

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

  Konkurs „Wybieram wybory” 2019.

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KBW W CZĘSTOCHOWIE
 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie
 • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

  Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Platforma edukacyjna

  "Wybieram wybory" portal o prawie wyborczym