• Zmiana w składzie Rady Powiatu w Lublińcu
    Zmiana w składzie Rady Miasta Częstochowy
  • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Lublińcu
    Zmiana w składzie Rady Powiatu Zawierciańskiego
  • Zmiana w składzie Rady Powiatu Zawierciańskiego
    Zmiana w składzie Rady Powiatu Kłobuckiego
  • Zmiana w składzie Rady Miejskiej w Zawierciu
    Zmiana w składzie Rady Powiatu w Myszkowie
  • Zmiana w składzie Rady Miasta Częstochowy
    Zmiany w składach rad gmin powyżej 20 tys. mieszkańców i radach powiatów w kadencji 2006-2010