• Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego wyborców
  Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego stowarzyszenia
 • Wzory dokumentów dla zgłoszenia komitetu wyborczego partii
  Wzory dokumentów dla zgłoszenia koalicyjnego komitetu wyborczego
 • Wzory dokumentów dla zgłoszenia listy kandydatów na radnego
  Wzór zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych
 • Wzór zgłoszenia kandydatów do terytorialnej komisji wyborczej
  Wzory dokumentów dla sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania
 • Wzory dokumentów dla głosowania korespondencyjnego