• Postanowienia Komisarzy Wyborczych dotyczące zmian i uzupełnień w składach Obwodowych Komisji Wyborczych
  Wyniki głosowania i wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP 2019
 • Obwieszczenie Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o zarejestrowanych kandydatach na Posłów i Senatorów RP w wyborach zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  Wykaz zarejestrownych list kandydatów na Posłów i Senatorów RP w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r.
 • Informacja Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach
  Informacja Komisarzy Wyborczych w Częstochowie I i II w sprawie dodatkowych zgłoszeń i losowań składów OKW
 • Wykaz zarejestrownych kandydatów na senatora okręg 69 w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r.
  Wykaz zarejestrownych kandydatów na senatora okręg 68 w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r.
 • Wykaz zarejestrownych kandydatów na posłów okręg 28 w związku z wyborami do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonymi na dzień 13.10.2019 r.
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Częstochowie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora