• Informacje o dodatkowych zgłoszeniach kandydatów do TKW, miejscu i czasie losowań składów TKW.
  Obwieszczenia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • POSTANOWIENIA Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych i nadania numerów list kandydatów w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21.10.2018r.
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o miejscu, czasie i zasadach losowania numerów dla list kandydatów na radnych
 • Postanowienie Komisarzy Wyborczych w sprawie zmian w składach TKW
  Postanowienia Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Częstochowie I i Komisarza Wyborczego w Częstochowie II w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  KOMUNIKAT KOMISARZY WYBORCZYCH W CZĘSTOCHOWIE o utworzonych komitetach
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o liczbie mieszkańców
  Komunikaty Komisarzy Wyborczych w Częstochowie w sprawie przyjmowania zgłoszeń członków do terytorialnych komisji wyborczych