• Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły sprawozdania finansowe u Komisarza Wyborczego w Częstochowie - stan na dzień 28 maja 2007 roku