• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu zostały przyjęte przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie
    Lista kandydatów do Rad zarejestrowanych przez Terytorialne Komisje Wyborcze na terenie działania Komisarza Wyborczego w Częstochowie
  • Lista kandydatów na Wójta, Burmistrza, Prezydenta
    Ilość zarejestrowanych list kandydatów przez poszczególne Komitety Wyborcze w poszczególnych gminach na terenie działania Delegatury KBW w Czestochowie