• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 19.09.2014
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie o numerach przyznanych listom kandydatów na radnych
  • Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie o miejscu, czasie i zasadch losowania numerów list kandydatów na radnych do rad powiatów
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie o ilości mieszkańców w poszczególnych gminach powiatów: częstochowskiego, kłobuckiego, lublinieckiego, myszkowskiego, zawierciańskiego oraz Częstochowie
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych