AKTUALNOŚCI

 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Pawonków w okręgu wyborczym nr 4 zarządzone na dzień 20.01.2019
 • Wytyczne dla Komisji Obwodowych
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o utworzonych komitetach
 • Postanowienie Komisarzy Wyborczych w sprawie zmian w składach TKW
 • Informacje o zarejestrowanych komitetach wyborczych
 • Komunikat Komisarzy Wyborczych w Częstochowie o liczbie mieszkańców
 • Zmiany w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych

WYDARZENIA

 • Obwieszczenie Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r.

  Obwiesczenie  Wojewody Śląskiego z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawach:

  ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin województwa śląskiego na kadencję 2018-2023

  ustalenia liczby radnych wybieranych do rad powiatów województwa śląskiego na kadencję 2018-2023

  ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Śląskiego na kadencję 2018-2023

 • WYKAZ URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH POWOŁANYCH NA OBSZARZE DZIAŁANIA DELEGATURY KBW W CZĘSTOCHOWIE
 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur