Państwowa Komisja Wyborcza - Terytorialne komisje wyborcze
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie z dnia 28 września 2006 r.