• Zmiany w składach rad w toku kadencji 2014-2018 - zestawienie postanowień dotyczących stwierdzenia wygaszeń mandatów oraz wstąpień na wakujący mandat