• Wzory dokumentów związane ze zgłaszaniem komitetów wyborczych i kandydatów na radnych w wyborach w toku kadencji
    Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych - wzory dokumentów
  • Protokół wyborów posłów w okręgu wyborczym nr 28
    Wyniki głosowania na listy kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 28 oraz na kandydatów na senatora w okręgu wyborczym nr 68 i nr 69
  • Multimedialne komunikaty Państwowej Komisji Wyborczej
    WYBORY SAMORZĄDOWE PRZEPROWADZANE W TRAKCIE KADENCJI 2014-2018