• Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie

 • Zespół Szkół w Koniecpolu spotkanie z uczniami

  w dniu 22 lutego 2018 r.

 • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

  Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Wyniki etapu wojewódzkiego

 • Stanowisko PKW

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

 • Etap wojewódzki II edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym

  termin nadsyłania prac najpóźniej do 31 stycznia 2018 r

 • Informacja o objęciu funkcji Komisarzy Wyborczych w Częstochowie
 • Zespół Szkół w Koniecpolu spotkanie z uczniami

  w dniu 22 lutego 2018 r.

 • INFORMACJA O ZASADACH DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO ORAZ O LICZBIE URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH

  Do 16 kwietnia Dyrektor Delegatury KBW w Częstochowie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

 • Wyniki etapu wojewódzkiego
 • Stanowisko PKW

  Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące konsekwencji wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. poz. 130)

 • Etap wojewódzki II edycji ogólnopolskiego konkursu wiedzy o prawie wyborczym

  termin nadsyłania prac najpóźniej do 31 stycznia 2018 r

 • Nowelizacja Kodeksu Wyborczego
 • Światowy Dzień Wyborów
 • Bliżej młodego wyborcy
 • Spotkanie z Pracownikami Urzędów Gmin
 • Pierwszy etap II Edycji Konkursu "Wybieram wybory"

  Pierwszy etap szkolny II Edycji Konkursu "Wybieram wybory"

 • Przygotowania do konkursu - prelekcja dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych

  Spotkanie z uczniami w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Żarkach w dniu 12 października 2017 r. poświęcone było tematyce wyborów i referendów w naszym kraju. Jego uczestnicy mogli szczegółowo zapoznać się z zagadnieniami związanymi z organizowaniem wyborów i referendów takimi jak  rejestr czy  spis wyborców oraz poznać zasady uczestnictwa w głosowaniu.