• Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

 • Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na obszarze działania Delegatury KBW w Częstochowie

 • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"

 • Konferencja naukowa "Aktualne problemy prawa wyborczego"

 • Konsultacje społeczne w sprawie wzorów kart do głosowania

 • Dzień otwarty w Delegaturze KBW Częstochowa

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”
 • Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory” na obszarze działania Delegatury KBW w Częstochowie
 • Lista laureatów I etapu (szkolnego) Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory"
 • Konferencja naukowa "Aktualne problemy prawa wyborczego"
 • Konsultacje społeczne w sprawie wzorów kart do głosowania
 • Dzień otwarty w Delegaturze KBW Częstochowa